Visie Missie

Visie


Versterking van de individuele autonomie van kwetsbare mensen. Participatie in de samenleving door toegang tot zorgvervoer naar behoefte, tegen de laagst mogelijke kosten en de kleinst mogelijke impact op het milieu.


Missie

Ten behoeve van zorginstellingen, scholen en gemeenten verwerft en exploiteert Stichting GOw zero-emissie rolstoel- en 9-persoonsbussen volgens de hoogste RES circulariteitsnorm (R1). De stichting werft sponsors en realiseert inkoop- en schaalvoordelen.


Via Stichting GOw heeft iedereen toegang tot betaalbaar, circulair zorgvervoer


Instellingen en gemeenten wordt de laagst mogelijke prijs voor het vervoer en de facilteiten in rekening gebracht.

Kernwaarden GOw

Slim – Eerlijk – Inclusief

Slim

Stichting GOw gaat in haar bedrijfsmodel uit van innovatie, delen en samenwerken. Zo verbinden we alles systemisch met elkaar: de zorgbus met de zorginstelling, de gemeente met de energietransitie, het bedrijfsleven met het maatschappelijke doel.

Innovatie: we werken aan innovatieve projecten en maken slim gebruik van resources

Delen: we stimuleren gedeeld vervoer, we delen de zorg met onze doelgroepen

Samenwerken: we werken nauw samen met leveranciers en partners. 

Zó werkt Stichting GOw aan waardecreatie.

En aan de laagste prijs niet te vergeten!

Eerlijk

Stichting GOw zet zich vanuit haar non-profit bedrijfsmodel in voor betaalbaar zorg- en doelgroepenvervoer. Niet meer en niet minder.

Uitgangspunten hierbij zijn:

Handelingsperspectief door transparante communicatie

– Baten komen altijd en in alle gevallen ten goede aan de doelgroepen

– Focus op wat partners écht belangrijk vinden en dit te realiseren in eerlijke processen

– Kosten reduceren


De kracht van onze aanpak is dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis en ervaring van mensen binnen de processen.

Inclusief

Wij vinden dat iedereen recht heeft op passend vervoer naar een dagbesteding of bijvoorbeeld naar het speciaal Onderwijs.

En weer terug. 

Met ons doelgroepenvervoer werken we mee aan verbondenheid, ontmoeting en ontwikkeling binnen onze samenleving.

Het initiatief GOw Tandem helpt daarbij om de juiste persoon aan het stuur te krijgen.


Stichting GOw draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie.

R1 – Hoogste niveau circulariteit

Wij hanteren hierbij de R-ladder uit de monitoring van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en staan op de hoogste trede; R1.

Stichting GOw past de circulaire strategie R1 toe in haar initiatieven: Refuse en Rethink (afwijzen van vervuilend zorgvervoer en heroverwegen van duurzaam, elektrisch vervoer).

Stichting GOw volgt daarmee het landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid als het gaat om duurzame energie en schone lucht.

Beginnen bij de bron

Door inzet van elektrisch doelgroepenvervoer beginnen we bij de bron: we stoppen de uitstoot van schadelijke stoffen. (Refuse)

Op deze manier draagt Stichting GOw direct en substantieel bij aan het behalen van de landelijke doelstellingen ten aanzien van beheersing van de klimaatproblematiek.

We zetten in op de bron waar gemeenten de meeste en directe invloed op hebben: het verkeer.


GOw begint bij de bron en wijst het oude linneaire proces af.

Rijden op de zon.


Wie

Het team en de samenwerkingspartners hebben een brede ervaring in het bedrijfsleven, in het zorgvervoer en binnen de overheid. De stichting is mede opgericht door Helmer de Vries.

Hij is er op gebrand dat circulariteit rap wordt geïmplementeerd in de zorg en dat tegelijkertijd de toegang tot zorgvervoer voor de doelgroep wordt verbeterd.

Mede daarom de waarden: Slim – Eerlijk – Inclusief.

Stichting GOw en GOw Tandem geven dit vorm vanuit de hoogste normen van maatschappelijk, non-profit, ethisch ondernemerschap.


Contact

info@stichtinggow.nl

Of bellen op 085 303 9403