GOw Strijkstok

Groen Op weg, strijkstok blijft thuis

Transparantie als voorwaarde

Slim – Eerlijk – Inclusief

GOw kernwaarden

 • Slim. Slim non-profit ondernemerschap in dienst van de zorg. Als netwerkorganisatie ontwikkelen en implementeren wij slim circulair zorgvervoer;
 • Eerlijk. Wij zijn transparant. Punt. Eerlijk op ieder moment en in elke situatie. ‘We don’t trick anybody into anything’ ;
 • Inclusief. Wij denken aan, zorgen voor en betrekken de ander. Wij laten mensen meedoen. kwetsbare mensen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor generaties, ook die na ons.

GOw identificeert vier belemmerende factoren voor het zorgvervoer.

Vanuit onze kernwaarden werken we aan oplossingen.

 1. Het overheidsbeleid:
  1. De gedecentraliseerde (en verlaagde) financiering 
  2. De emissiedictaten vanuit de gemeenten
 2. De demografische trend:
  1. De stijgende vraag veroorzaakt door het toenemende aantal 80-plussers
 3. De energietransitie:
  1. De verhoogde complexiteit van de implementatie van zero-emissie zorgvervoer
  2. De kostprijs van de voertuigen en van de infrastructuur
  3. De beschikbaarheid van elektrische voertuigen
  4. De beschikbaarheid van technisch passende voertuigen in het full-size segment
 4. De maatschappelijke misstanden en grootschalige bedelpraktijken bij de vroegere marktleider op het gebied van non-profit zorgvervoer.
  1. Imagoschade non-profit financieringsmodellen
  2. Imagoschade elektrisch zorgvervoer

De vierde factor vraagt iets van ons gedrag.
Vandaar: ‘GOw Strijkstok’.Stichting Groen Op weg biedt, vanuit haar kernwaarden, op drie manieren zekerheid aan haar stakeholders door:

 1. Zorginstellingen en andere gebruikers vanuit haar afdeling GOw Rekenen en Rijden volledig inzage te geven in de begrotingen en inkoopvoordelen volledig te door te geven;
 2. Met GOw Support te zorgen voor het aflossen van de financieringen en voor het inkomen van de stichting. De richtlijnen van Goede Doelen Nederland worden met een met een verdeling van 30% onkosten en 70% aflossing gerespecteerd;
 3. Deelnemers aan GOw Support een zo groot mogelijke tegenprestatie te leveren in de vorm van communicatie op de door GOw gecontracteerde vervoermiddelen en in of op andere media.